top of page

Try our version of a classic craft ale

ABV 5.1 IBU 36

 

A light, crisp ale, ideal to drink on its own, or as an accompaniment with food. Brewed with a lighter malt base and more floral and fruity hop flavours.

 

A blend of malted barleys, provides the depth of background flavour to carry the dual use of fragrant hops, for this classic craft ale. Based on an American Pale Ale, to create our unique version as a Welsh Pale Ale.

 

Smooth on the pallet with forward flavours of citrus (orange) and other fruits (apricot), complemented by subtle spice notes. Gently carbonated to enhance the floral bouquet and clean, crisp taste.

 

Cyfuniad o haidd brag, yn darparu dyfnder y blas cefndir i gario'r defnydd deuol o hopys persawrus, ar gyfer y cwrw crefft clasurol hwn. Wedi'i seilio ar Gwrw Pale Americanaidd, i greu ein fersiwn unigryw fel Cwrw Pale Cymreig.

 

Yn llyfn ar y paled gyda blasau ymlaen o sitrws (oren) a ffrwythau eraill (bricyll), wedi'u hategu gan nodiadau sbeis cynnil. Wedi'i garboneiddio'n ysgafn i wella'r tusw blodau a blas glân, creisionllyd.

Welsh Pale Ale

£3.50Price
    bottom of page